2018-ci ilin 9 ayı ərzində Muxtar Respublika üzrə 8166 nəfər sığortaolunana məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət ödənilmişdir

PDF faylını alÇapE-poçt

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləlik və doğum, uşağa anadan olması, uşağa qulluq, ölüm, sanatoriya-kurort müaliçəsi zərurəti daxildir. Sığortaolunanlar sosial sığorta hadisələri baş verdikdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən əmək pensiyası və məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərlə təmin olunurlar.Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə əsasən sosial sığorta hadisəsi elə bir haldır ki, buradaki baş verməsi ilə sığortaolunanın sığorta təşkilatından sığorta ödəməsi almaq hüququ yaranır. Sosial sığorta hadisələrinə pensiya yaşına çatmaq, əlil 18 yaşınadək sağlamlıqınma məhdudluğunun olması, ailə başçısının itirmək, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləlik və doğum, uşağa anadan olması, uşağa qulluq, ölüm, sanatoriya-kurort müaliçəsi zərurəti daxildir. Sığortaolunanlar sosial sığorta hadisələri baş verdikdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən əmək pensiyası və məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərlə təmin olunurlar.Məcburi dövlət sosial SİGORTA haqları hesabına ödənilən müavinətlərə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət, hamiləliyə və doğuma görə müavinət, anavatanı da görebilmeniz İçin, kuşanmışlar, kınanvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə Catană qədər uşağa qulluqla əlaqədar müavinət, sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi üzrə xərclərinin tam və ya qismən ödənişi, dəfn üçün müavinət daxildir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə ödəmələrin hesabılığı və ödənilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazırcı Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 nömrəli qərarı ilə təsdiq"Məcburi dövlət sosial sigortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqinda Əsasnamə" nin tələblərinə uyğun həyata mızırdadı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasi Dövlət sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanları tərəfindən cari ilin 9 ayı ərzində sığortaedənlər tərəfindən t ərkdimm ült müm müvafiq təsdiqedici sənədlərə əsasən, sığortaolunanlara məcburi dövlət sosial sigortası üzrə ödəmələr həyata keçirilmişdir. Belə ki, muxtar respublika üzrə 8166 nəfər sığortaolunana Fondun yerli orqanları tərəfindən məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələr həyata keçirilmişdir. Bunlardan 243 nəfər sığortaolunana əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, 367 nəfər sığortaolunana hamiləliyə və doğuma görə, 1578 nəfər sığortaolunana uşağın anadan olmasina, 5372 nəfər sığortaolunana isə uşağın üç yaşı tamame tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinət ödənilmişdir.Eyni zamanda 606 nəfər sığortaolunanı dəfn etməyi öhdəsinə götürən şəxsə isə dəfn üçün müavinət ödənilmişdir.
Səhmdar Cəmiyyəti ilə açıq Məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri almaq hüququ Olan sığortaolunanlara ödənilən müavinətlər üzrə vəsait sığortaedənlər tərəfindən təqdim olunmuş Hak-hesab cədvəllərindəki banka rekvizitlərinə uyğun olaraq "Naxçıvanbank", eləcə də Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Diğer sürümler banklar vasitəsilə onlarin plastik bankomat kartlarına və “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yerli poçt bölmələri vasitəsilə ünvanlarında ödənilmişdir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasi
Dövlət sosial Müdafiə Fondunun
Mətbuat xidməti

Joomla 1.5